تبلیغات
نماز و جوان - چهل حدیث در باره نماز

چهل حدیث در باره نماز

 

چهل حدیث درباره نماز

ثمره دوستى با خدا

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

مَن أصلَحَ فیما بَینَهُ وبَینَ اللهِ أصلَحَ اللهُ فیما بَینَهُ وبَینَ النّاسِ.

 

هر كه رابطه میان خود و خداوند را اصلاح كندخداوند رابطه میان او و مردمان را نیكو مىگرداند.

 

*********************

میزان الحكمة : 2 / 1287 / 8438 ، كنزالعمّال : 43166 .

 


راه رسیدن به خدا

امام عسكرى علیه السّلام:

إنَّ الوُصولَ إلَى اللهِ عَزَّوجَل َّسَفَرٌ لا یُدرَكُ إلّا بِامتِطاءِ اللَّیلِ.

 

وصال خداوند عزّوجلّ سفرى است كه جز با مركب ساختن از شب (شب زنده دارى) به دست نمى آید .

 

*********************

بحار الأنوار : 78 / 379 / 4 .

 


خدا ترسى

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

خَفِ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ فَإِن كُنتَ لاتَراهُ فَإِنَّهُ یَراكَ .

 

از خداوند چنان بترس كه گویى او را مى بینى . پساگر تو او را نمى بینى بى گمان او تو را مى بیند.

 

*********************

میزان الحكمة: 1/825/5193، بحارالأنوار: 70/386/48.

 


اخلاص در عبادت

فاطمه زهراعلیها السّلام:

مَن أصعَدَ إلَى اللهِ خالِصَ عِبادَتِه ِأهبَطَ اللهُ إلَیهِ أفضَلَ مَصلَحَتِهِ .

 

هركس عبادت خالص خود را به سمت خدا فرستدخداوند بهترین مصلحت او را به سویش فرو مىفرستد .

 

*********************

بحار الأنوار : 70 / 249 .

 


دوستى اهل بیت علیهم السّلام

امام باقرعلیه السّلام:

حُبُّنا أهلَ البَیتِ نِظامُ الدّینِ .

 

دوستى ما اهل بیت سامان بخش دین است.

 

*********************

امالی الطوسی : 296 / 582 .

 


جوان و فراگیرى دین

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

لَو اُتِیتُ بِشابٍّ مِن شَبابِ الشِّیعَةِ لا یَتَفَقَّهَ (فی الدِّینِ) لَأَدَّیتُهُ .

 

اگر جوانى از جوانان شیعه را نزد من بیاورند كه علم (دین) نمى آموزد ، او را ادب مى كنم .

 

*********************

المحاسن : 1 / 357 / 760 .

 


ارزش عبادت در جوانى

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

فَضلُ الشّابِّ العابِدِ الَّذی تَعَبَّدَفی صِباهُ عَلَى الشَّیخِ الَّذی تَعَبَّدَبَعدَ ما كَبُرَت سِنُّهُ كَفَضلِ المُرسَلینَ عَلى سائِرِ النّاسِ .

 

برترى جوان عابدى كه در كمى سنّش بندگى ورزدبر پیرى كه پس از سالمندى رو به بندگى آردهمچون برترى پیامبران بر دیگر مردم است .

 

*********************

جامع الصغیر : 2/213/5856 .

زیباساز

جوان و اطاعت خدا

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

إنَّ اللهَ یُحِبُّ الشّابَّ الَّذی یُفنی شَبابَهُ فی طاعَةِ اللهِ عزّوجلّ .

 

خداوند جوانى را كه جوانیش را در اطاعت خداصرف مى كند دوست دارد .

 

*********************

حلیة الأولیاء : 5 / 360 .

 


جوان و عبادت

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

إنَّ الله تَعالى یُباهی بِالشّابّ ِالعابِدِ المَلائِكةَ ، یَقولُ : اُنظُرُواإلى عَبدی! تَرَكَ شَهوَتَهُ مِن أجلی .

 

به راستى كه خداوندمتعال به جوان عبادت پیشه بر فرشتگان مى بالدومىفرماید:به بنده ام بنگرید! به خاطر من از خواهش نفسش دست كشیده است .

 

*********************

كنزالعمّال : 43057 .

 


جوانان، یاران مهدى(عج)

امام على علیه السّلام:

أصحابُ المَهدیِّ شَبابٌ لا كُهولَ فیهِم إلّا مِثلُ كُحلِ العَینِ وَالمِلحِ فِیالزّادِ ، وأقَلُّ الزّادِ المِلحُ .

 

یاران مهدى علیه السّلام جوانند و پیران درمیانشان نیستند مگر همانند سرمه چشم و (یا) نمكدر ره توشه ، و كمترین چیز در توشه نمك است .

 

*********************

بحار الأنوار : 52 / 334 / 63 .

 


كوچك شمردن نماز

امام صادق علیه السّلام:

قالَ رسولُ اللهِ صلّى الله علیه و آله :لیسَ مِنّی مَنِ استَخَفَّ بِالصَّلاةِ ، لایَرِدُ عَلَیَّ الحَوضَ ، لا وَاللهِ .

 

از من نیست كسى كه نماز را سبك بشمارد ، به خداقسم ، كنار حوض (كوثر) بر من وارد نمى شود.

 

*********************

علل الشرائع : 356 / 2 .

 


نماز اوّل وقت

امام باقرعلیه السّلام:

أیُّما مُؤمِنٍ حافَظَ عَلَى الصَّلَوات ِالمَفروضَةِ فَصَلّاها لِوَقتِها فَلَیس َهذا مِنَ الغافِلینَ .

 

هر مؤمنى كه بر نمازهاى واجبش مواظبت نمایدو آنها را در وقت خود بجاى آورد چنین كسى اززمره غافلان نیست .

 

*********************

الكافی : 2 / 2070 / 14 ، المحاسن : 1 / 123 / 135 .

 


نیكى به پدر و مادر

امام رضا علیه السّلام:

بِرُّ الوالِدَینِ واجِبٌ وإن كانامُشرِكَینِ ولا طاعَةَ لَهُما فی مَعصِیَةِالخالِقِ .

 

نیكى به پدر و مادر واجب است هرچند مشرك باشند ولى درنافرمانى ازخداوند نباید از آنان اطاعت كرد .

 

*********************

میزان الحكمة: 4/3675/22684، بحارالأنوار: 74/72/55

 


دوست داشتن دانشمندان

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

النَّظَرُ فی وَجهِ العالِمِ حُبّاً لَهُ عِبادَةٌ .

 

نگاه در چهره عالم از روى دوستى وى عبادت است .

 

*********************

میزان الحكمة : 3/2070/13737 .

 


صله ارحام

امام على علیه السّلام:

صِلُوا أرحامَكُم وإن قَطَعُوكُم .

 

با خویشان خود پیوند برقرار كنید هرچند آنان از شما ببُرند .

 

*********************

أمالی الطوسی : 208 / 357 .

 


خدمت به مردم

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

خَیرُ النّاسِ منِ انتَفَعَ بِهِ النّاسُ .

 

بهترین مردم كسى است كه مردم از او بهره مند گردند .

 

*********************

بحار الأنوار : 75 / 23 / 1 .

 


معاشرت با مردم

امام على علیه السّلام:

المُؤمِنُ نَفسُهُ مِنهُ فی تَعَبٍوَالنّاسُ مِنهُ فی راحَةٍ .

 

مؤمن خود از خویشتن در رنج و مردم از او درآسایش اند .

 

*********************

میزان الحكمة : 1 / 66 / 463 ، خصال : 2 / 620 / 10 .

 


مشورت

امام عسكرى علیه السّلام:

ما تَشاوَرَ قَومٌ إلّا هُدوا إلى رُشدِهِم.

 

هیچ قومى مشورت نكردند مگر آنكه به راه درست خود هدایت شدند .

 

*********************

تحف العقول : 233 .

 


سلام كردن

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

إنَّ أبخَلَ النَّاسِ مَـن بَخَلَ بـِالسَّـلامِ .

 

بخیل ترین مردم كسى است كه از سلام كردن بخل ورزد .

 

*********************

میزان الحكمة : 8837 .

میزان الحكمة : 8837 .

 


ثمره حجاب

امام على علیه السّلام:

صِیانَةُ المَرأَةِأنعَمُ لِحالِها وأدوَمُ لِجمالِها .

 

پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى اوست .

 

*********************

غرر الحكم : 5820 .

 


ثمره راستگویى

امام على علیه السّلام:

الصِّدقُ یُنجیكَ وإن خِفتَهُ ،الكَذِبُ یُردیكَ وإن أمِنتَهُ .

 

راستگویى تو را نجات مى دهد گرچه از آن بیمناك باشى ، و دروغ تو را هلاك مى سازد گرچه از آن احساس ایمنى كنى.

 

*********************

غرر الحكم : 1118 ، 1119 .

 


ارزش جوانى و تندرستى

امام على علیه السّلام:

شَیئانِ لا یَعرِفُ فَضلَهُما إلّامَنفَقَدَهُما : الشَّبابُ ، وَالعافِیَةُ .

 

دو چیز است كه قدرشان را نمى داند مگركسى كه آنها را از دست داده باشد : جوانى وتندرستى .

 

*********************

غرر الحكم : 5764 .

 


ارزش پشیمانى از گناه

امام على علیه السّلام:

إنَّما الكَیِّسُمَن إذا أساءَ استَغفَرَ وإذا أذنَبَ نَدِمَ .

 

زیرك ، تنها كسى است كه وقتى بدى كرد ، آمرزش طلبدو هنگامى كه گناهى از او سر زد ، پشیمان گردد .

 

*********************

غرر الحكم : 3894 .

 


سلامت قلب

امام على علیه السّلام:

لا یُسلَمُ لَكَ قَلبُكَ حَتّى تُحِبَّ لِلمُؤمِنینَ ما تُحِبُّ لِنَفسِكَ .

 

قلب توسالم نمى شود مگر آن كه براى مؤمنان همان چیزى را بپسندى كه براىخود مى پسندى .

 

*********************

میزان الحكمة : 16936 .

 


میانه روى

امام كاظم علیه السّلام:

مَنِ اقتَصَدَ وقَنَعَ بَقِیَت عَلَیهِ النِّعمَةُ ، ومَن بَذَّرَ وأسرَفَ زالَت عَنهُ النِّعمَةُ .

 

هركه میانه روىو قناعت ورزد نعمت بر او ماندگار شود، وهركه ریخت وپاشو زیاده روى كند نعمت از او زایل گردد .

 

*********************

میزان الحكمة : 20384 .

 


زكات زیبایى

امام على علیه السّلام:

زَكاةُ الجَمالِ العَفافُ .

زكات زیبایى ، عفّت است .

 

*********************

غرر الحكم : 5449 .

 


بهترین دانش

امام على علیه السّلام:

خَیرُ العُلومِ ما أصلَحَكَ .

بهترین دانشها دانشى است كه تو را اصلاح نماید .

 

*********************

غرر الحكم : 182 .

 


نرمخویى در آموزش

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

لینوا لِمَن تُعَلِّمون َولِمـَن تَتَعَلـَّمـونَ مِـنـهُ .

 

با كسى كه (چیزى) بدو مى آموزید و یا از اوفرا مى گیرید به نرمى رفتار نمایید .

 

*********************

بحار الأنوار : 2 / 62 .

 


پاسخ بدى

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

أحسِن إلى مَن أساءَ إلَیكَ .

 

به كسى كه به تو بدى كرد نیكى نما .

 

*********************

بحار الأنوار : 77 / 173 .

 


مردم آزارى

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ ویَدِهِ .

 

مسلمان كسى است كه مسلمانان از زبان و دستش آسوده باشند .

 

*********************

میزان الحكمة : 8778 .

 


زیاد خندیدن

امام على علیه السّلام:

مَن كَثُرَ ضِحكُهُ ذَهَبَت هَیبَتُهُ .

 

هركه خنده اش زیاد گردد ،هیبتش از بین مى رود .

 

*********************

میزان الحكمة : 10987 .

 


حد و مرز شوخى

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

إنّی أمزَحُ ولا أقولُ إلّا حَقاً .

من شوخى مى كنم ،امّا جز حقّ نمى گویم .

 

*********************

شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید : 6 / 330 .

 


نگاه آلوده

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

النَّظَرُ سَهمٌ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبلیسَ فَمَن تَرَكَها خَوفاً مِنَ اللهِ أعطاهُ إیماناً یَجِدُ حَلاوَتَهُ فی قَلبِهِ .

نگاه [حرام] تیرى از تیرهاى شیطان است پس هركس از سرترس ازخدا ازآن پرهیزنماید خداوند به او ایمانى عطاكندكه شیرینیش رادردل بیابد.

 

*********************

جامع الأخبار شعیرى : 142 .

 


خود بزرگ بینى

امام على علیه السّلام:

أحمَقُ النّاسِمَن ظَنَّ أنَّهُ أعقَلُ النّاسِ . 

سفیه ترین مردم كسى است كه خود را عاقلترین مردم مى پندارد .

 

*********************

غرر الحكم : 1250 .

 


تكبر انسان حقیر

امام على علیه السّلام:

عَجِبتُ لِلمُتَكَبِّرِ الَّذی كانَبِالأَمسِ نُطفَةً ویَكونُ غَداً جیفَةً .

از انسان متكبّر در شگفتم كه دیروز آبى گندیده بود و فردامردارى خواهد بود .

 

*********************

نهج البلاغة : الحكمة 126 .

 


همنشین بد

امام على علیه السّلام:

صاحِبُ السَّوءِ قِطعَةٌ مِنَ النّارِ .

 

یار بد پاره اى از آتش است .

 

*********************

غرر الحكم : 5824 .

 


علاج تنبلى

امام على علیه السّلام:

ضادُّوا التَّوانِىَ بِالعَزمِ .

با اراده به جنگ تنبلى بروید .

 

*********************

غرر الحكم : 4 / 233 .

 


توبه جوان

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

إنَّ اللهَ تَعالىیُحِبُّ الشّابَّ التّائِبَ .

خداى تعالى، جوان توبه كار را دوست دارد .

 

*********************

كنزالعمّال : 10185 .

 


كار براى دنیا و آخرت

رسول الله صلّى الله علیه و آله:

اِعمَل لِدُنیاكَ كَأنَّكَ تَعیشُ أبَداً ، وَاعمَل لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَموتُ غَداً.

براى دنیاى خود چنان كار كن كه گویى جاودانه زندگى مى كنى و براى آخرتت چنان كار كن كه گویى فردا خواهى مرد .

 

*********************

تنبیه الخواطر : 2 / 234 ، میزان الحكمة : ح 129 .

 


رنج هاى صالحان

امام على علیه السّلام

مَرارَةُ الدُّنیا حَلاوَةُ الآخِرَةِ .

تلخى دنیا ، شیرینى آخرت است .

 تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1395 | 08:22 ب.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان