تبلیغات
نماز و جوان - نماز در آیات و روایات (2)

نماز در آیات و روایات (2)


حدیث شانزدهم نماز و پاكی روح 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب علی باب احدكم یغتسل فیه كل یوم خمس مرات فما یبقی ذلك من الدنس. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
نمازهای پنجگانه همانند نهر آب گوارائی جلوی درب خانه شماست چنانكه كسی هر روز خود را پنج بار در آن بشوید هیچگونه چركی باقی نماند. (یعنی كسی هم كه شبانه روز نمازهای پنجگانه را بخواند از آلودگیهای روحی پاك می شود) . 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18931 

زیباساز

حدیث هفدهم نماز و پیمان خداوند 
عن رسول الله صلی الله علیه و آله: 
قال الله تعالی: افترضت علی امتك خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من حافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنة، و من لم یحافظ علیهن فلا عهد له عندی. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند متعال فرمود: [ای پیامبر] بر امت تو نمازهای پنجگانه را واجب كردم و با خود پیمان بستم كه هر كس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد او را به بهشت داخل كنم و كسی كه مراقب آنها نباشد من تعهدی نسبت به او ندارم. 
كنز العمال، ج 7، ح 18872 
حدیث هیجدهم نماز و یاد خدا 
عن الباقر علیه السلام قال: 
ذكر الله لأهل الصلاة اكبر من ذكرهم ایاه، الا تری انه یقول: اذكرونی اذكركم. (4) 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
یاد خدا برای نماز خوانها بالاتر از یاد آنها از خدا است. آیا نمی بینی كه خداوند می فرماید : 
«مرا یاد كنید تا شما را یاد كنم.» 
بحار، ج 82، ص 199 
حدیث نوزدهم نماز و رحمت خدا 
قال علی علیه السلام: 
اذا قام الرجل الی الصلاة اقبل الیه ابلیس ینظر الیه حسدا لما یری من رحمة الله التی تغشاه. 
امام علی علیه السلام فرمود: 
هرگاه كسی به نماز می ایستد، شیطان حسودانه به او می نگرد، بخاطر آنكه می بیند رحمت خدا او را فرا گرفته است. 
بحار، ج 82، ص 207 
حدیث بیستم نماز و ترك گناه 
روی ان فتی من الانصار كان یصلی الصلاة مع رسول الله و یرتكب الفواحش، فوصف ذلك لرسول الله صلی الله علیه و آله فقال: ان صلاته تنهاه یوما ما، فلم یلبث ان تاب. 
روایت شده كه جوانی از انصار با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز می خواند و مرتكب گناه هم می شد، این موضوع برای رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان شد. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: نمازش روزی او را از گناهان باز خواهد داشت، سپس طولی نكشید كه توبه كرد. 
بحار، ج 82، ص 198 
فصل سوم: اهمیت وقت نماز 
حدیث بیست و یكم چگونه و چه وقت نماز بخوانیم؟ 
قال الصادق علیه السلام: 
اذا صلیت صلاة فریضة فصل لوقتها صلاة مودع تخاف الا تعود الیها. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
وقتی نماز واجب می خوانی آنرا در وقت خودش چنان بخوان كه گویا دیگر هرگز به نماز موفق نمی شوی. 
محجة البیضاء، ج 1، ص 350 
حدیث بیست و دوم اهمیت وقت نماز

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
قال الله عز و جل: ان لعبدی علی عهدا ان اقام الصلوة لوقتها ان لا اعذبه، و ان ادخله الجنة بغیر حساب. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند متعال می فرماید: من تعهدی نسبت به بنده ام دارم كه اگر نماز را در وقتش بپا دارد او را عذاب نكنم و بی حساب او را به بهشت ببرم. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 19036 
حدیث بیست و سوم پیامبر صلی الله علیه و آله و نماز اول وقت 
عن عائشة قالت: 
كان رسول الله صلی الله علیه و آله یحدثنا و نحدثه فاذا حضرت الصلوة فكانه لم یعرفنا و لم نعرفه اشتغالا بعظمة الله. 
از عایشه نقل شده: 
بارها اتفاق افتاد كه پیامبر صلی الله علیه و آله با ما مشغول صحبت بود، هنگامی كه وقت نماز می رسید مشغول و متوجه عظمت خدا می شد گویا هرگز ما را نمی شناسند و ما هم او را نمی شناسیم. 
محجة البیضاء، ج 1، ص 350 
حدیث بیست و چهارم نماز در وقت 
قال الصادق علیه السلام: 
ان العبد اذا صلی الصلاة لوقتها، و حافظ علیها ارتفعت بیضاء نقیة، تقول: حفظتنی حفظك الله، و اذا لم یصلها لوقتها، و لم یحافظ علیها رجعت علیه سوداء مظلمة، تقول: ضیعتنی ضیعك الله. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
هنگامی كه بنده ای سر وقت به نماز بایستد و مراقب آن باشد بصورت پاره ای نور سفید بالا می رود و می گوید: تو مرا حفظ كردی خدا تو را حفظ كند، ولی وقتی نماز را در وقتش نخواند و مراقب آن نباشد آن نماز بصورت لكه سیاه و تاریكی بر می گردد و می گوید: مرا ضایع كردی خدا تو را ضایع نماید. 
محجة البیضاء، ج 1، ص 340 
حدیث بیست و پنجم محبوبیت نماز در وقت 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
احب الأعمال الی الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدین، ثم الجهاد فی سبیل الله. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
محبوبترین كارها نزد خدا عبارتست از: نماز در وقت، سپس نیكی به پدر و مادر، بعد جهاد در راه خدا. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18897 
فصل چهارم: سهل انگاری در نماز و ترك آن 
حدیث بیست و ششم سبك شمردن نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
لیس منی من استخف بصلاته لا یرد علی الحوض لا و الله. 
رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
كسی كه نماز را سبك شمارد از من نیست و قسم بخدا او در حوض كوثر بر من وارد نخواهد شد . 
بحار، ج 82، ص 224 
حدیث بیست و هفتم تحقیر نماز 
قال الصادق علیه السلام: 
شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
شفاعت ما به كسی كه نمازش را سبك بشمارد نمی رسد. 
بحار، ج 82، ص 227 
حدیث بیست و هشتم تباه كردن نماز 
قال النبی صلی الله علیه و آله: 
لا تضیعوا صلاتكم فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان. 
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
نمازتان را تباه نكنید، زیرا كسی كه نمازش را تباه كند خدا او را با قارون و فرعون و هامان محشور كند. 
بحار، ج 82، ص 202 
حدیث بیست و نهم نماز ناقص و پیامبر صلی الله علیه و آله 
قال الباقر علیه السلام: 
بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد اذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم ركوعه و لا سجوده فقال صلی الله علیه و آله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته لیموتن علی غیر دینی. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
هنگامی كه رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بود مردی وارد شد و نماز خواند، ولی ركوع و سجود آنرا بطور كامل انجام نداد، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همانند كلاغ نوك زد، اگر او بمیرد و نمازش چنین باشد با دین غیر دین من مرده است. 
محجة البیضاء، ج 1، ص 340 
حدیث سی ام سهل انگاری در نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
الصلاة عماد الدین فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم دینه، و من ترك اوقاتها یدخل الویل، و الویل واد فی جهنم كما قال الله تعالی: ویل للمصلین الذینهم عن صلاتهم ساهون. 
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: 
نماز ستون دین است، پس كسی كه عمدا نمازش را ترك كند دینش را خراب كرده است و كسی كه به اوقات نماز اهمیت ندهد داخل «ویل» خواهد شد و «ویل» محلی در جهنم است. خداوند در قرآن فرمود: «ویل جای كسانی است كه در نمازشان سهل انگاری می كنند.» (5) 
بحار، ج 82، ص 202 
حدیث سی و یكم نتیجه ترك نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
لا تتركن الصلوة متعمدا فانه من ترك الصلوة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله و رسوله. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
نماز را عمدا ترك نكنید، چون كسی كه آن را عمدا ترك نماید از قلمرو خدا و رسول او بیرون می رود. 
كنز العمال، ج 7، ح 19096 
حدیث سی و دوم ترك نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
من ترك صلوة لا یرجوا ثوابها، و لا یخاف عقابها، فلا ابالی أیموت یهودیا او نصرانیا او مجوسیا. 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 
كسی كه نماز را ترك نماید در حالیكه نه امید به پاداش آن دارد، و نه از عذاب آن می ترسد، من هم اهمیت نمی دهم كه او یهودی بمیرد یا نصرانی یا مجوسی. 
بحار، ج 82، ص 202 
حدیث سی و سوم ترك نماز و كفر 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
من ترك صلاته حتی تفوته من غیر عذر، فقد حبط عمله، ثم قال: بین العبد و بین الكفر ترك الصلاة. 
پیامبر عظیم الشأن صلی الله علیه و آله فرمود: 
كسی كه نماز را بدون عذر بجا نیاورد تا وقتش بگذرد، اعمالش از بین می رود، سپس فرمود : فاصله بین بنده و كفر، ترك نماز است. (یعنی كسی كه نماز را ترك كند كافر محسوب می شود) . 
بحار، ج 82، ص 202 
حدیث سی و چهارم عاقبت ترك نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
من ترك الصلاة متعمدا كتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها. 
رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
كسی كه نماز را عمدا ترك كند بر درب جهنم، نامش از دوزخیان نوشته می شود. 
كنز العمال، ج 7، ح 19090 
فصل پنجم: آداب و شرائط پذیرش نماز

حدیث سی و پنجم نماز و شرائط پذیرش آن 
قال الصادق علیه السلام: 
قال الله تبارك و تعالی: انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی، و یكف نفسه عن الشهوات من اجلی، و یقطع نهاره بذكری، و لا یتعاظم علی خلقی، و یطعم الجایع و یكسو العاری، و یرحم المصاب، و یؤوی الغریب. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند متعال فرمود: نماز كسی را می پذیرم كه: 
1 ـ در مقابل عظمت من فروتنی كند. 
2 ـ از خواسته های نفسانی بخاطر من خود را دور كند . 
3 ـ روزش را با یاد من بپایان برد. 
4 ـ بر بندگانم بزرگی نفروشد. 
5 ـ به گرسنه غذا دهد. 
6 ـ برهنه را بپوشاند. 
7 ـ به مصیبت دیده مهربانی كند. 
8 ـ غریب را پناه دهد. 
حدیث سی و ششم 
میزان قبولی نماز 
عن ابی عبد الله علیه السلام قال: 
من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل، فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاء و المنكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
كسی كه دوست دارد بداند نمازش پذیرفته شده است یا نه؟ باید ببیند آیا نمازش او را از زشتیها و ناپاكی ها دور كرده است؟ پس به اندازه ای كه دور كرده باشد همانقدر از نمازش پذیرفته شده است. 
بحار، ج 82، ص 198 
حدیث سی و هفتم نماز و ولایت اهل بیت علیهم السلام 
قال رجل لزین العابدین علیه السلام: ما سبب قبولها؟ 
قال علیه السلام: 
ولایتنا و البرائة من اعدائنا. 
مردی از امام زین العابدین علیه السلام سئوال كرد: ملاك پذیرش نماز چیست؟ 
امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 
ولایت ما و برائت از دشمنان ما. 
بحار، ج 84، ص 245 
حدیث سی و هشتم نماز واجب و مستحب 
قال الباقر علیه السلام: 
ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها فما یرفع له الا ما اقبل علیها بقلبه و انما امروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضة. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
نمازی كه بنده بجا می آورد، گاهی نصف و گاهی یك سوم و گاهی یك چهارم و گاهی یك پنجم آن بالا برده می شود، پس بالا برده نمی شود مگر آن نمازی كه با توجه قلبی انجام گیرد . مردم مأمور به انجام نمازهای مستحب شده اند تا نقص نماز واجب آنها توسط مستحبات جبران شود. 
الحقایق تألیف مرحوم فیض كاشانی، ص .219 
حدیث سی و نهم نماز با اذان و اقامه 
قال ابوعبد الله علیه السلام: 
من صلی باذان و اقامة صلی خلفه صفان من الملائكة، و من صلی باقامة بغیر اذان صلی خلفه صف واحد من الملائكة. 
قلت له: و كم مقدار كل صف؟ فقال: اقله ما بین المشرق و المغرب، و اكثره ما بین السماء و الارض. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
كسی كه با اذان و اقامه نماز بخواند دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز می ایستند، و كسی كه با اقامه و بی اذان نماز بخواند یك صف پشت سرش نماز می گزارند. راوی سؤال كرد : مقدار هر صف چقدر است؟ امام فرمود: حداقل آن از مشرق تا مغرب و حداكثر آن بین زمین و آسمان است. 
وسائل الشیعه، ج 4، ص 620 
حدیث چهلم نماز و دعا 
قال ابو عبد الله علیه السلام: 
ان الله فرض علیكم الصلوات الخمس فی افضل الساعات، فعلیكم بالدعاء فی ادبار الصلوات . 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
خداوند نمازهای پنجگانه را در بهترین ساعتها بر شما واجب كرد. بنابراین پس از نمازها (كه در بهترین وقتها انجام می گیرد) دعا كنید. 
خصال، ج 1، ص 278 
________________________________________
1 ـ توضیح المسائل حضرت امام خمین (ره) ص 99 
2 ـ زیبایی این حدیث در این است كه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله این تقسیم بندی را از قرآن استفاده كرده و آیات مربوط به هر گروه را هم بیان فرموده است. 
3 ـ المواعظ العددیه، باب چهارم ص 122 
4 ـ بقره / 152 
5 ـ سوره ماعون / 4
تاریخ : دوشنبه 29 شهریور 1395 | 07:52 ق.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان