تبلیغات
نماز و جوان - نماز در آیات و روایات (1)

نماز در آیات و روایات (1)

برای مقدمه چهل حدیث نماز سخنی كاملتر و عمیق تر و جالبتر از مطالبی كه در ابتداء باب نماز توضیح المسائل حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آمده بود به نظر نرسید لذا آن را برگزیدیم به امید آنكه همه عاشقان اهل بیت (ع) و آن عارف بزرگوار از كلمات درربار آنان توشه ای فراوان بردارند.
نماز مهمترین اعمال دینی است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عبادتهای دیگر هم قبول می شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمی شود. و همان طور كه اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو كند، چرك در بدنش نمی ماند نمازهای پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك می كند. و سزاوار است كه انسان نماز را در اول وقت بخواند و كسی كه نماز را پست و سبك شمارد. مانند كسی است كه نماز نمی خواند، پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: كسی كه به نماز اهمیت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب آخرت است . روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد و ركوع و سجودش را كاملا به جای نیاورد، حضرت فرمودند: اگر این مرد در حالی كه نمازش این طور است از دنیا برود، به دین من از دنیا نرفته است. پس انسان باید مواظب باشد كه با عجله و شتابزدگی نماز نخواند و در حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد، و متوجه باشد كه با چه كسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز كاملا به این مطلب توجه كند، از خود بی خبر می شود، چنانكه در حال نماز تیر را از پای مبارك امیرالمؤمنین علیه السلام بیرون كشیدند و آن حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی كه مانع قبول شدن نماز است، مانند حسد، كبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسكرات و ندادن خمس و زكات بلكه هر معصیتی را ترك كند. و همچنین سزاوار است كارهایی كه ثواب نماز را كم می كند و به جا نیاورد، مثلا در حال خواب آلودگی و خودداری از بول به نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند و نیز كارهایی كه ثواب نماز را زیاد می كند به جا آورد، مثلا انگشتری عقیق به دست كند و لباس پاكیزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نماید.» (1). 

زیباساز
مقدمه را با نقل حدیث زیبایی (2) از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به پایان می بریم: 
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
امت من چهار گروه هستند: 
1 ـ گروهی نماز می خوانند، ولی در نمازشان سهل انگارند «ویل» برای آنهاست، و «ویل» نام یكی از طبقات زیرین جهنم است، خداوند فرمود: (فویل للمصلین الذینهم عن صلاتهم ساهون) ماعون 4 و 5 
پس «ویل» برای نمازگزاران است، آنهایی كه در نمازشان سهل انگارند. 
2 ـ گروهی گاهی نماز می خوانند و گاهی نمی خوانند، پس «غی» مال آنهاست، و «غی» نام یكی از طبقات پایین جهنم است. خداوند متعال فرمود: (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا) . 
سپس جانشین آن مردم خداپرست قومی شدند كه نماز را ضایع كرده و از شهوات پیروی كردند، و اینها به زودی در «غی» افكنده خواهند شد. 
3 ـ گروهی هیچ وقت نماز نمی خوانند، «سقر» برای آنهاست، «سقر» هم نام یكی از طبقات زیرین جهنم است كه خداوند متعال فرمود: (ما سلككم فی سقر قالوا لم نك من المصلین) مدثر .42 
(اهل بهشت از اهل جهنم سئوال می كنند) چه چیزی شما را به «سقر» كشاند؟ در جواب می گویند : ما از نمازگزاران نبودیم. 
4 ـ گروهی همیشه نماز می خوانند، و در نمازشان خشوع دارند. خداوند متعال فرمود: (قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون) 
مؤمنون.1 و .2 
مؤمنان رستگار شدند، آنهایی كه در نمازشان با خشوع هستند. (3) 
امیدواریم خداوند متعال همه ما را از گروه چهارم قرار دهد. 
و اقم الصلاة ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر. 
(عنكبوت، 45) 
نماز را بپادار، كه نماز انسان را از هر كار زشت و منكر باز می دارد و یاد خدا بزرگتر است. 
فصل اول: جایگاه نماز در اسلام 
حدیث اول اهمیت نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
اول ما افترض الله علی امتی الصلوات الخمس، و اول ما یرفع من اعمالهم الصلوات الخمس، و اول ما یسألون عنه الصلوات الخمس. 
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
نخستین چیزی كه خداوند بر امت من واجب كرد نمازهای پنجگانه است، و نخستین عملی كه از آنان بالا برده می شود، و از آنان سؤال می شود همان نماز است. 
كنز العمال، ج 7، ح 18859 
حدیث دوم 
نماز و پایه های دین 
عن ابی جعفر علیه السلام قال: بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلاة، و الزكوة و الحج و الصوم و الولایة. 
امام باقر علیه السلام فرمود: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: 
نماز، زكات، حج، روزه و ولایت اهل بیت علیهم السلام. بحار، ج 82، ص .234 
حدیث سوم مثل نماز 
عن ابی جعفر علیه السلام قال: 
الصلاة عمود الدین، مثلها كمثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود ثبتت الاوتاد الاطناب، و اذا مال العمود و انكسر لم یثبت وتد و لا طنب. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
نماز ستون دین است، مثل آن همانند ستون خیمه است كه وقتی استوار باشد میخها و طنابها پا برجاست، و هرگاه ستون آن كج و شكسته شود هیچكدام از آنها استوار نمی مانند. بحار، ج 82، ص 218 
حدیث چهارم نماز موجب رستگاری 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
خمس صلوات من حافظ علیهن كانت له نورا و برهانا و نجاة یوم القیامة. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
كسی كه بر نمازهای پنجگانه محافظت و مراقبت نماید این نمازها برای او در قیامت، نور و وسیله نجات او خواهد بود. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18862 
حدیث پنجم نماز و نورانیت قلب 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
صلاة الرجل نور فی قلبه فمن شاء منكم فلینور قلبه. 
رسول اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
نماز هر كس، نوری در دل اوست، پس هر كس خواست، قلبش را نورانی كند. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18973 
حدیث ششم نماز ملاك قبولی اعمال 
قال الصادق علیه السلام: 
اول ما یحاسب به العبد الصلاة، فان قبلت قبل سائر عمله، و اذا ردت رد علیه سائر عمله . 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
نخستین چیزی كه از بنده حسابرسی می شود نماز است، پس اگر نماز پذیرفته شد اعمال دیگرش نیز پذیرفته می شود، چنانچه نمازش رد شود بقیه اعمال او هم قبول نخواهد شد. 
وسائل الشیعه، ج 3، ص 22 
حدیث هفتم نماز و روش انبیاء 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
الصلاة من شرایع الدین، و فیها مرضاة الرب عز و جل، فهی منهاج الانبیاء. 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 
نماز از آداب (اولیه) دین است، و آن مایه خشنودی خدا، و راه و روش پیامبران الهی است . 
بحار، ج 82، 231 
حدیث هشتم نماز پرچم اسلام 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
علم الاسلام الصلاة، فمن فرغ لها قلبه و حافظ علیها بحدها و وقتها و سننها فهو مؤمن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
نماز، پرچم اسلام است، مؤمن واقعی، كسی است كه دل به آن دهد و مراقب حدود و آداب و وقت آن باشد. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18870 
حدیث نهم نماز و كارآئی آن 
قال الصادق علیه السلام: 
ان ملك الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاة و یلقنه شهادة ان لا اله الا الله، و ان محمدا رسول الله فی تلك الحالة العظیمة. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
فرشته مرگ، شیطان را از كسی كه مراقب نماز است دور می كند، و شهادت بر وحدانیت خدا، و رسالت پیامبر را در هنگام هولناك مرگ به او تلقین می كند. 
وسائل الشیعه، ج 3، ص 19 
حدیث دهم نماز و فرزندان 
قال الباقر علیه السلام: 
انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا كانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانكم بالصلاة اذا كانوا بنی سبع سنین. 
امام باقر علیه السلام فرمود: 
هنگامی كه فرزندان ما پنج ساله شدند دستور می دهیم نماز بخوانند، پس شما هم وقتی فرزندانتان به هفت سالگی رسیدند آنها را به نماز دستور دهید. 
وسائل الشیعه، ج 3، ص 12 
فصل دوم: اهمیت و فضیلت نماز 
حدیث یازدهم ارزش نماز 
قال الصادق علیه السلام: 
صلاة فریضة خیر من عشرین حجة و حجة خیر من بیت مملو ذهبا یتصدق منه حتی یفنی او حتی لا یبقی منه شی ء. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
یك نماز واجب از بیست حج بهتر است، و یك حج از صدقه دادن خانه ای پر از طلا بهتر است، آنگونه كه آن را صدقه دهند تا آنكه چیزی در آن نماند. 
بحار، ج 82، 227 
حدیث دوازدهم برتری نماز 
قال امیرالمؤمنین علیه السلام: 
اوصیكم بالصلاة و حفظها، فانها خیر العمل و هی عمود دینكم. 
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: 
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می كنم چونكه نماز برترین عمل و ستون دین شماست . 
بحار، ج 82، ص 209 
حدیث سیزدهم اهمیت نماز 
قال النبی صلی الله علیه و آله: 
ما من صلاة یحضر وقتها الا نادی ملك بین یدی الناس (ایها الناس) قوموا الی نیرانكم التی اوقدتموها علی ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم. 
پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
هیچ گاه وقت نماز نمی رسد مگر اینكه فرشته ای در میان مردم ندا می دهد كه: ای مردم بپاخیزید و با نماز خود آتشهائی را كه برافروخته اید خاموش كنید. 
بحار، ج 82، ص 209 
حدیث چهاردهم بركات نماز 
قال علی علیه السلام: 
ان الانسان اذا كان فی الصلاة فان جسده و ثیابه و كل شی ء حوله یسبح. 
علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: 
هنگامی كه انسان مشغول نماز است بدن و لباس و هر چه پیرامون اوست خدا را تسبیح می گویند . 
بحار، ج 82، ص 213 
حدیث پانزدهم جایگاه نماز 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: 
موضع الصلاة من الدین كموضع الرأس من الجسد. 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: 
جایگاه نماز در دین همانند سر است نسبت به بدن. 
كنز العمال، ج 7، حدیث 18972

 


تاریخ : یکشنبه 28 شهریور 1395 | 05:40 ق.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان