تبلیغات
نماز و جوان - شب کنون دارد جلای دیگری !!!!

شب کنون دارد جلای دیگری !!!!

شب کنون دارد جلای دیگری !!!!     .


اى شب اى تشریف قرآن را سلام                      اى ره معراج را اول مقام

اى شب اى آگاه ، از راز حرم                            با همه شب زنده داران ، همقدم

شب ، نماز ((مصطفى )) را دیده است                شب ، مناجات ((على )) بشنیده است

هست با گوش دل شب ، آشنا                          صوت ((زهرا)) و ((حسین )) و ((مجتبى ))

دیده شب ، دور، از چشم همه                         اشك ((زینب )) دید و، دفن ((فاطمه ))

شب ، شنیده نغمه ((سجاد)) را                      و آن خروش و، ناله و فریاد را

شب ، به سجده ، گریه ((باقر)) بدید                ناله ها در خلوت ((صادق )) شنید

شب ، درون مجلس هارون گریست                 در مناجاتش چو ((موسى )) خون گریست

شب ، تماشا كرده ، در حال دعا                     اشك شوق عشق ، بر چشم ((رضا))

دیده شب ، در سجده گاه ذوالمنن                   هم ((تقى )) و هم ((نقى )) و هم ((حسن ))

شب ، كنون دارد جلاى دیگرى                       از نماز ((حجت بن العسكرى ))


تاریخ : پنجشنبه 25 شهریور 1395 | 11:49 ق.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان