تبلیغات
نماز و جوان - نماز در سخنان معصومان(علیهم السلام)

نماز در سخنان معصومان(علیهم السلام)

نماز در سخنان معصومان(علیهم السلام)

رسول الله صلّی الله علیه و آله: «انّ عمود الدّین الصّلاة و هی اوّل ماینظر فیه من عمل ابن آدم فإن صحّت نظر فی عمله و ان لم تصحّ لم‏تنظر فی بقیة عمله».1
همانا نماز ستون دین و اولین كردار انسان است كه (در قیامت) مورد بررسی قرار می‏گیرد؛ پس اگر پذیرفته شد سایر اعمال نیز بررسی می‏شود و اگر پذیرفته نشد به سایر اعمال نیز رسیدگی نمی‏شود.
* رسول الله (ص): «اوّل ما یحاسب به یوم القیامة الصلاة فمن أجاب فقد سهل علیه مابعده و من لم‏یجب فقد اشتدّ مابعده».2 
در روز رستاخیز، نخستین پرسشی كه از انسان می‏شود نمازاست . اگر پاسخ دهد براو آسان می‏گیرند ولی اگر پاسخی ندهد براو سخت خواهندگرفت .
* رسول الله (ص): «صلّوا صلاتكم فی اوّل وقتكم فانّ الله عزّوجلّ یضاعف لكم».3 
نماز را در اول وقت بخوانید تا خداوند پاداش شما را دو برابر كند.
* رسول الله (ص): «من صلّی ركعتین و لم‏یحدّث فیهما نفسه بشی‏ء من امور الدّنیا غفرالله ذنوبه».4
هركس دو ركعت نماز به جاآورد و در اندیشه امور دنیایی نباشد خداوند گناهانش را می‏بخشاید.
* رسول الله (ص): «لاینال شفاعتی من استخفّ بصلاته و لایرد علیّ الحوض لا واللّه».5
كسی كه نمازش را كوچك بشمارد به خدا سوگند از شفاعت من برخوردار نمی‏شود و در حوض (كوثر) بر من وارد نمی‏گردد.
* امام علی علیه السلام: «لیس عمل أحبّ الی اللّه عزّوجلّ من الصلاة فلا یشغلنّكم عن اوقاتها شی‏ء من أمور الدّنیا».6
هیچ كرداری نزد خداوند دوست داشتنی‏تر از نماز نیست. مبادا امور دنیایی شما را از نماز اول وقت باز دارد.
* امام علی (ع): «لو یعلم المصلّی مایغشاه من جلال اللّه ماسرّه أن‏یرفع رأسه من سجوده».7
اگر نماز گزار می‏فهمید كه شوكت و شكوه خداوند چگونه او را در بر گرفته، هرگز دوست نمی‏داشت كه سرش را از سجده بلند كند.
* امام صادق (ع): «علیك بالصلاة فإن ّ آخرما أوصی به رسول الله - (ص) - و حثّ علیه الصّلاة».8 
نماز را پاس بدار زیرا آخرین سفارشی كه پیامبر(ص) كرد و بر آن ترغیب نمود نماز بود.
* امام صادق (ع): «أحبّ الأعمال الی الله عزّو جلّ الصلاة و هی آخر وصایا الأنبیاء ـ علیهم‏السلام ـ».9 
نماز دوست داشتنی ترین كارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است.
* امام صادق (ع): «أحبّ العباد الی الله عزّو جلّ رجل صدوق فی حدیثه محافظ علی صلاته».10
بهترین بندگان نزد خداوند انسان راستگویی است كه نمازش را پاس می‏دارد.
* امام صادق (ع): «ركعتان یصلّیهما متعطّر أفضل من سبعین ركعة یصلّیها غیرمتعطّر.11
دو ركعت نماز با عطر زدن برتر از هفتاد ركعت نماز بدون استفاده از عطر است.
* امام صادق (ع): «من صلی صلاة فریضة و عقّب الی أخری فهو ضیف اللّه و حقّ علی اللّه ان یكرم ضیفه».12
هركس نماز واجبی را بخواند و در پی آن نماز دیگری را، نافله به جا آورد، پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده كه مهمان خویش را گرامی بدارد.
* عنهم علیهم‏السلام: «صلاة ركعتین بتدبّر خیر من قیام لیلة و القلب ساه».13
دو ركعت نماز با اندیشیدن و تأمل بهتر از شب زنده‏داری با قلب غافل است.
________________________________________
1) تهذیب ؛ ج 2 ، ص 237 ، ح 936. 
2) 2) جامع الاخبار،ص 184،ح 450 . 
3) معجم الكبیر،ج 17، ص 370 ،ح 1013. 
4) 4) عوالی اللآلی،ج 1 ص 322 ،ح 59. 
5) كافی، ج 6 ،ص 400 ، ح 19. 
6) 6) خصال ، ص 621 ، ح 10. 
7) خصال، ص 632،ح 10 . 
8) 8) قرب الاسناد، ص 36،ح 118. 
9) كافی ،ج 3 ،ص 264،ح 2. 
10) 10) امالی صدوق ص 243، ح 8. 
11) ثواب الاعمال ،ص 62،ح 1. 
12) 12)كافی،ج 3 ،ص 341 ح 3. 
13) عدة الداعی،168.تاریخ : دوشنبه 8 شهریور 1395 | 09:25 ب.ظ | نویسنده : علیرضا دلربا | نظرات

  • paper | الگوریتم | مدرسه نونهالان